Work Work Work

ASKJA

Jag har Drifttekniker i Energi och fortsättningsutbildningar med och utan poäng i data.

Började på Hässelby kraftvärmeverk när jag var arton år, det var en rolig tid där mycket hände.

Jobbade mycket med kemianalyser, svag o starkström och värmeenergi. Kraftverket var koleldat där stora kvarnar slog sönder kolet till ett damm som eldades.

Verket försåg tillsammans med Akalla som vi fjärrstyrde, Stockholm västerort med värme och ett par hundra MW gick samtidigt ut i elnätet.

Under sommaren när elpriset var lågt och det räckte med elpannor för att skicka ut värme var jobbet lite långtråkigt så den tiden gick åt till egen fortbildning av anläggningarna.

Förtroendeuppdraget som skyddsombud krävde en betydande insats då miljön inte var trevlig för människor.

 

Mitt nästa jobb var Norrlandkraft AB med stationering i Hjälta driftcentral. Från där styrde jag Hjälta, Edsele och Sollefteå kraftverk, dessutom 220KV och 400KV ställverk.

Det var annorlunda eftersom miljön var mer kontorslik men samtidigt omväxlande med kontroller och beredskap i kraftverk och ställverk.

Jag blev snabbt och utan internutbildning placerad som ensam i kontrollrummet, en kväll fick jag körorder att köra noll MW i Faxälven. Funderade en stund, kontrollerade med kraftverket ovanför som sa att de släppte igenom några hundra m3 vatten. Vad göra? Om jag stänger turbinerna så måste jag öppna dammluckor, dessa hittade jag på en tavla och med en avvägning mellan stopp i turbin och öppning av dammluckor kunde jag hålla nivån i älven. Ja det var min start med vattenkraft.

Beredskapen bestod att åka ut till kraftverk och ställverk och åtgärda fellarm.

 

Har gjort ett gästspel i Östersund där vi bodde på Frösön, jag jobbade på ÖFAB fjärrvärme och hade beredskap ganska ofta under vintertid. Det bestod i att åka runt med en gasoltub modell stor och tina säkerhetsventiler, hjälpa bostadsrättsföreningar med deras undercentraler och hantera flisförbränning. Det fanns inga värmepumpar eller annat mer än olja och flis.

Även om det var mycket fel med styr/ regler och stark- svagström i jobbet var det inte inspirerande eftersom det inte hände så mycket.

 

Började istället på Krångede kraftvärmeverk i Gävle. Det är ett större verk som försåg Korsnäsverket med värme och el dessutom hela Gävle med värme och el till stamnätet.

Det var mäktigt att hålla i kontrollrummet när det gick 40 ton olja/h och samtidigt brände vi 20 ton bark i timmen. Det blev 400gr öh-ånga i ett tryck av 80kg. El leveransen var inte mer än 160MW /h som mest eftersom mesta gick till värme. Det var ett roligt jobb som innebar att temperaturen kunde krypa upp i 50’C där man jobbade men fastän det var hårt så var det så mycket som hände och ett stort ekonomiskt ansvar vilket gjorde att det var roligt. Det fanns en elpanna på 50MW som jag och en kamrat fick ordning på styrdonen till under en natts jobb, leveransen hade aldrig fått till elektroniken att fungera riktigt.

Det fanns två värmepumpar på 13MW styck som styrdes med som man ser idag ganska enkla dataprogram. Mycket styrdes med data och det var här mitt dataintresse väcktes.

 

Nästa jobb blev att som chef över en driftgrupp på Sollefteå sjukvårdförvaltning hantera värme och el, främst inom sjukhuset. Det var en del beredskap och jobb med allt som hör till såsom reservkraft, ställverk, gas, styr/regler, svagström, hissar, listan kan göras lång och omväxlande. Jag hade tillägg då jag samtidigt fungerade som ersättare vid chefens frånvaro för Landstingsfastigheter Sollefteå-Kramfors.

I samband med detta datoriserades Landstinget och Internt hanterade jag vår ekonomi och energisystem med nätverk och servrar. Externt hanterade jag ensam all data- infrastruktur i Sjukhuset och omkringliggande vårdcentraler med mera. I detta ingick även att projektera nyinstallationer vid nybyggen och hantera olika typer av dataöverföringar.

Beredskapen var kul eftersom det fanns både nytt och gammalt svag-starkström, det hände alltid något.

 

Efter det blev jag ensam ansvarig och utförare för Vallentuna gymnasium och skolors IT. Det var en utmaning då mycket inte hade hängt med i utvecklingen utan låg still i äldre teknik eller saknades helt. Jag siktade in mig på stabilitet och att få igång grundläggande data som behövdes för utbildning. Efter att fått till en grundläggande infrastruktur satsade jag på att lyfta allmänna IT-kunskapen hos personal med hjälp av det då populära ECDL körkortet.

Gick över och jobbade på kommunen centralt där jag även hade hand om IT-drift gruppen. Även där handlade det om att få till en grundläggande infrastruktur som var stabil med minimal investering.

 

Flyttade till Kerfi AB centralt i Stockholm där jag jobbade som IT-konsult i driften. Inte så mycket att säga om det eftersom det inte innebar några större förändringar eller utmaningar.

 

Efter några år tog jag jobb hos en av kunderna www.jarfalla.se och här jobbar jag nu som ansvarig för Infra och system. Ett omväxlande jobb med låga och höga mål, Målet är att få en ekonomisk drift som fyller kraven för verksamheterna så de kan utvecklas. Det är en outsourcad miljö så utmaningen är trögheten i förändringar.

 

 

Om man ser på förändringarna så är de inte så stora mellan de olika jobben, det som framträder är att tidigare krävdes det att kunskap alltid skall finnas innan det händer eftersom åtgärdstiden vid fel kunde vara så lite som 30 sekunder. Numera begär man inte detta eftersom idag översvämmas vi av olika funktioner och informationsmeddelande med dålig eller ingen kvalité där nyttan och kraven är oidentifierade i jämförelse med tidigare då det var lätt att sätta en prislapp utifrån nyttan.

Så frågan är: är jobbet lättare med åren? Själv tycker jag att reella kraven minskat men de odefinierade kraven ökat vilket gör att det inte går att jämföra.