Data

ASKJA

Data

 

Data eller IT har många goda sidor men

det krävs att man är kritisk eftersom den

samtidigt producerar många behov som

vid granskning inte ger det efterfrågade.

 

 

Min åsikt är att man skall utgå från behoven

och inte konstruera dem utifrån ren ekonomisk vinning.

Med lyhördhet och innovation utifrån det man vet skall man använda den kunskap som finns och utveckla den. Som hjälp kommer datorn in med det suveräna funktionen AI. Rätt använd är det ett kraftfullt utvecklingsverktyg som funnits länge men har inte kommit fram som det borde eftersom det kräver kopplingen till människa och detta är en svaghet hos IT-folk.

 

Jag har varit med sedan AS400 var stor som en garderob och en server hade 20MB hårddisk.

Frågan är har vi blivit smartare? Vi åkte till månen med en datorkraft som var mindre än en smartfone idag och en ringsignal i dagens mobil skulle ta upp hela minnet i Apollodatorn.

Använder vi datorn rätt och har vi blivit smartare som människor?

Vad händer när allt hanteras med google? När man inte lär sig att bearbeta och komma till en slutledning, utan i alla lägen överlåter det till en dator?

 

Dator och bilar är jämförbara. Bilen kom och var ett bra verktyg för människan, idag är vi fortfarande kvar med en T-ford i garage men med ett annat skal. Elbilen då? Ja den kom i slutet på 1800-talet och har inte så hög verkningsgrad som sägs om man räknar in överföringsförluster och transformeringsförluster som är avsevärda från kol, olja, kärnkraft och vatten , även vindkraft finns i ett hörn med någon procent..

Så på det viset är utvecklingen av datorn och bilen likadan. Det krävs något nytt både i transportsektorn och inom IT. Till dess får vi göra det bästa

Stig's sida och copyright Maila till Stig